logo RODENATOR Efektivní a bezpečná ochrana
proti podzemním škůdcům!

JAK RODENATOR FUNGUJE

Jedinečnost Rodenatoru spočívá v tom, jak jednoduše a rychle dokáže eliminovat konkrétního škůdce včetně likvidace rozsáhlého systému vybudovaných nor, a to vše bez pomoci toxických látek.

Nespornou výhodou Rodenatoru je, že působí preventivně, neboť při vzniku rázové vlny dojde nejen k eliminaci daného druhu škůdce, ale i ke zničení podzemních tunelů, které si škůdce vybudoval. Systém Rodenator účinně a preventivně likviduje opuštěné nory a chodby, které vybudoval krtek, hryzec, myš, hraboš polní, sysel obecný, norník, potkan, krysa a ostatní podzemní škůdci.

To vše bez jakéhokoliv dalšího ohrožení ostatních živočišných druhů a bez kontaminace půdy.

Jeho princip spočívá v aplikaci kalibrované směsi kyslíku (O2) a propan-butanu (PB) přímo do podzemních chodeb škůdce, kde pomocí samostatného zápalného systému dojde k zapálení směsi plynů a následně k detonaci. Vzniklá rázová vlna efektivně a humánně (v porovnání s jedy) likviduje konkrétní skupinu škůdců a v daném okamžiku nevratně destruuje danou část podzemního systému chodeb, což přispívá k prevenci případného dalšího zamoření půdy škůdcem. Celý proces likvidace škůdce pomocí Rodenatoru nevykazuje žádné vedlejší účinky.

 

Náš systém Vám umožní ekologickou likvidaci invazivních škůdců bez použití jakýchkoliv toxických látek, které se dnes v zemědělství hojně využívají. Nespornou výhodou Rodenatoru je i to, že jeho použitím nedochází k zamoření půdy jedovatými látkami.

Při využití Rodenatoru nelze opomenout platnou legislativu České republiky, která se touto problematikou zabývá, včetně aktuálních doplňujících předpisů a seznamů. Zde uvádíme některé důležité odkazy, kde se k danému tématu dozvíte více…

Zákon ČNR na ochranu zvířat proti týrání:
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-246

Výčet nejdůležitějších právních předpisů se vztahem k životnímu prostředí:
http://www.cittadella.cz/europarc/index.php?p=zakony&site=zakladni_udaje_cz

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR:
http://www.ochranaprirody.cz/cites/

Seznam ohrožených živočichů v Česku:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_ohro%C5%BEen%C3%BDch_%C5%BEivo%C4%8Dich%C5%AF_v_%C4%8Cesku#Savci

PROČ PRÁVĚ RODENATOR:

NEVYUŽÍVÁ JEDY
AŽ 100% ÚSPĚŠNOST
HUMÁNNÍ LIKVIDACE ŠKŮDCŮ
PREVENCE
MINIMÁLNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY A BEZPEČNÝ PROVOZ

JAK FUNGUJÍ RODENTICIDY – JEDY:

Tyto jedy – rodenticidy – způsobují dlouhodobou apatii zvířete, které se tak stává snadnou kořistí, a tak dochází k sekundárním otravám mnoha druhů dravců a predátorů. Dále je důležité mít na mysli, že dle současné legislativy je možné provést aplikaci rodenticidů pouze se souhlasem příslušných státních orgánů. Rodenticidy jsou v současné době jedním z nejpoužívanějších způsobů regulace hlodavců. Jejich aplikací bohužel dochází k ohrožení ostatních organismů. A je třeba si uvědomit, že tyto jedy se dostávají i do dalších článků potravního řetězce.

RIZIKA POUŽÍVÁNÍ RODENTICIDŮ:

http://eagri.cz/public/web/file/317731/Spotreba_UL_kategorie_ceska_verze.pdf.

nebo zde dokument:
Spotřeba účinných látek v roce 2013 (pdf 30 kB)

PROBLEMATIKA HUBENÍ ŠKŮDCŮ:

http://eagri.cz/public/web/file/33618/ior_08.pdf

ZNEPOKOJUJÍCÍ SPOTŘEBA RODENTICIDŮ 2013:

http://www.forumochranyprirody.cz/rizika-pouzivani-rodenticidu-otrava-necilovych-druhu-hlodavcu-sekundarni-toxicita